Ortak Tasarım Atölyeleri Tamamlandı!

Müşterek Projesi kapsamında ilk ortak tasarım atölyesi ORIGINN Creative Hub ekibinin kolaylaştırıcılığında; Türkiye’deki 28 farklı sosyal girişimcilik destek kuruluşundan (SESO) 32 katılımcı ile 16 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Birinci ortak üretim atölyesi ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

2. ortak üretim atölyesi, Türkiye’de 6 farklı şehirden 12 mülteci-göçmen girişimcinin katılımıyla, Türkçe ve Arapça dillerinde, 7 Eylül 2023 tarihinde,  ORIGINN Creative Hub kolaylaştırıcılığında gerçekleşti. Mülteci-göçmen girişimcilerin önceki deneyimlerini ve motivasyonlarını anlayarak, kapsayıcı bir program tasarımı ve uygulamasına odaklanırken aynı zamanda katılımcılarla sürdürülebilir ilişkiler kurma aşamalarını tespit etme amacıyla kurgulandı.

Atölyenin birinci oturumda “En son katıldığınız destek programı nedir? Bu programa katılma motivasyonunuz neydi? 3 ortak motivasyonu bulup nedenleri ile açıklayın” sorusu çerçevesinde tartışmalar yürütüldü. Katılımcılar programlara katılım kararını verme ve temel ihtiyaçlarının çıktısı olarak farklı bakış açıları bulmak, toplumsal etki yaratma, girişimcilik fırsatlarına ulaşmak ve iş geliştirmek başlıklarında ortaklaştı.

İkinci oturumda ise katılımcılardan geçmiş deneyimlerindeki motivasyonlarını göz önünde bulundurarak ideal bir destek programı tasarlamaları istendi

İdeal programın; 

  • İçeriği ve süreci,
  • Katılımcılarını, yöneticilerini ve tutumlarını,
  • Mekân, arayüz ve program materyallerini tasarlamaları beklendi.

Katılımcılardan gelen geri dönüşlerde mülteci ve göçmen grupların program yararlanıcısı olma sürecinde güven unsurunun programa katılımındaki etkisinin yanı sıra maddi destek ve kaynak erişimi, mentorluk ve destek ağı, iş geliştirme ve eğitim fırsatı olduğu ortaya çıkmıştır.

Proje kapsamında yürütülen son ortak yaratım atölyesi ise 20 Eylül’de 6 farklı uluslararası girişim destek kuruluşundan 7 temsilcinin katılımı ile İngilizce ve online olarak gerçekleşti. Better Incubation Toolkit, Hello Europe Portfolio of Solutions, Mig.En.Cube Inclusive Incubation for Migrant Entrepreneurs Handbook gibi iyi örneklerin çalışmalarında yer alan katılımcılardan kapsayıcılık, araç geliştirme, yaygınlaştırma ve devamlılık  konularında deneyimlerini paylaşmaları beklendi.

Son atölye bir deneyim paylaşımı seansı olarak kurgulandı ve uluslararası SESO’lar ve toolkit tasarımcılarının yürüttükleri girişimcilik destek programlarında bilgi ve deneyimin paylaşılması ve yaygınlaştırılması süreçlerine odaklanıldı. Bu atölye, araçların ve rehberlerin kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, paydaş iş birliği, politika düzeyinde çalışmalar ve sürdürülebilir ilişkilerin önemi üzerinde duruldu. Bilgi paylaşımı ve takip süreçlerinin, programların sürekli geliştirilmesine katkı sağlayabileceğide katılımcılar tarafından vurgulandı.

Ortak yaratım atölyeleri, uluslararası düzeyde geliştirilen başarılı rehberleri Türkiye’nin özgün koşullarına uyarlamak için temel bileşenleri belirleme konusunda bizlere büyük bir katkı sağladı ve Türkiye’de kapsayıcı girişimcilik programları tasarlamayı hedefleyen destek kuruluşlarının ihtiyaçlarına yanıt vermek ve küresel bilgiyi Türkiye’nin yerel ekosistemine entegre etmek için önemli bir temel oluşturmamıza yardımcı oldu.

Böylece, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin gelişimini desteklemeyi amaçlayan kuruluşların, uluslararası deneyimlerden öğrenme ve bu bilgiyi daha kapsayıcı destek programları tasarlayarak  mülteci ve göçmen girişimcilere aktarma fırsatı yakalamasına yardımcı olacak bir rehber geliştirilebilecek.

Bu proje, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından uygulanan, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Burada yer alan içeriklerden Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı sorumlu olup Avrupa Birliği, ICMPD ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu tutulamaz.