Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında uygulanan Müşterek Projesi, Sosyal İnovasyon İnisiyatifi Derneği çatısı altında Impact Hub İstanbul, Impact Hub Ankara, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı, TED Üniversitesi,  ASHOKA Türkiye ve Koç Üniversitesi tarafından yürütülüyor. 

21 Ocak 2023 tarihinde başlayan ve on ay boyunca devam edecek olan proje Vehbi Koç Vakfı, Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yenilikçi Çözümler Derneği (Gelecek Daha Net) ve Stichting SPARK Türkiye tarafından da destekleniyor. 

Müşterek Projesinde, güçlü bir disiplinler arası aktörler ağı oluşturmak ve kapsayıcı girişimcilik desteği konusunu Türkiye’deki sosyal girişimlerin, sosyal girişimcilik destek organizasyonlarının, girişimcilik destek kuruluşlarının ve politika yapıcıların/karar alıcıların gündemine getirmek amaçlanıyor. 

Güçlendirme Programı

 

Türkiye’de faaliyet gösteren ve sosyal girişimcilere destek veren kuruluşların temsilcileriyle bir araya geldiğimiz üç çevrimiçi buluşmadan oluşan Güçlendirme Programı tamamlandı. Haziran-Temmuz ayları içinde gerçekleşen buluşmalarda kapsayıcı girişimcilik, kapsayıcı girişimcilik destek programları tasarlama, kapsayıcı iş modelleri, kapsayıcı topluluk geliştirme yöntemleri, kapsayıcı iletişim stratejileri, mülteci sosyal girişimcilerle danışma pratikleri ve deneyimleri, sistematik bariyerler ve engeller gibi konuları tartışıldı. Güçlendirme Programı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Ortak Yaratım Atölyeleri

Ağustos-Eylül aylarında kapalı olarak gerçekleşecek olan üç çevrimiçi atölyede girişimcilik ekosisteminde yer alan farklı paydaşlarla bir araya gelerek kapsayıcılık konusunu gündeme getirmeyi, deneyim paylaşımı için alan açmayı ve sahada bulunan kişilerin deneyimlerinden yola çıkarak kapsayıcılığı yaygınlaştırmak adına müdahale gerektiren alanları tespit etmeyi amaçlanıyor. 

  • Atölye 1: Bu atölyede girişimcilik ve sosyal girişimcilik desteği veren kuruluşlar ile bir araya gelerek kaynak kullanımı, kapsayıcılığın program tasarlamasında tartışmayı hedefliyoruz.
  • Atölye 2: Bu atölyede Türkiye’de destek kuruluşlarından destek almış, bir girişim kurmuş olan mülteci girişimcilerle bir araya gelerek girişimcilik ekosistemindeki deneyimlerini dinleyerek müdahale alanlarını tespit etmeyi amaçlıyoruz. 
  • Atölye 3: Bu atölyede aktif girişimcilik desteği veren veya kapsayıcı girişimcilik konusunda çalışmalar yürütmüş uluslararası kurumların temsilcileriyle bir araya gelerek uluslarasındaki bilginin paylaşımı için alan açmayı hedefliyoruz.

Kapsayıcılık Araç Kiti

 

Projenin ana çıktısı sosyal girişimcilik ve girişimcilik destek kuruluşlarının kullanımına açık olarak sunulacak olan bu araç kitinin amacı, destek programlarında daha kapsayıcı bir bakış açısını benimsemek isteyen ve programlarını tasarlarken kapsayıcılığı nasıl entegre edeceği konusunda desteğe ihtiyaç duyan kurumlara rehberlik etmesidir. Araç kiti proje sonunda bir Kapsayıcılık Festivali’nde tanıtılacak ve proje websitesinde erişime sunulacaktır.

Bu proje, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından uygulanan, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Burada yer alan içeriklerden Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı sorumlu olup Avrupa Birliği, ICMPD ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu tutulamaz.