Enhancer - Müşterek Projesi
Güçlendirme Programı

6 Haziran, 21 Haziran, 12 Temmuz 2023

Müşterek Projesinde, güçlü bir disiplinler arası aktörler ağı oluşturmak ve kapsayıcı girişimcilik desteği konusunu Türkiye’deki sosyal girişimlerin, sosyal girişimcilik destek organizasyonlarının, girişimcilik destek kuruluşlarının ve politika yapıcıların/karar alıcıların gündemine getirmek amaçlanıyor. Böylece kapsayıcı girişimcilik ekosistemini geliştirmek ve Türkiye’de hem kapsayıcı model kullanan sosyal girişimleri hem de sosyal girişimlere/girişimcilere destek veren kuruluşları bir araya getirerek kapsayıcılık ekseninde kapasitelerini artırmak hedefleniyor.

25 Nisan 2023 tarihinde tanıtım toplantısı yapılan proje kapsamında ikinci adım olarak kapsayıcı girişimcilik desteklerine yönelik mevcut ulusal ve uluslararası modeller ve araçlar anlatılarak alandaki bilgi birikimi ve iyi uygulamaların paylaşıldığı bir Güçlendirme Programı gerçekleştirildi. 

Türkiye’de girişimcilik alanında çalışmalar yürüten sivil toplum örgütleri, sosyal girişim destekleme kuruluşları ve kapsayıcılık alanında çalışmalar yürüten sosyal girişimlerden katılımcıların davet edildiği her biri üçer saatlik birbirini takip eden üç buluşmada; proje ortakları ve davetli konuşmacılar kapsayıcı girişimcilik ve kapsayıcı destek programları tasarlamak için temel oluşturacak konularda hem kavramsal çerçevede hem de uygulamaya yönelik çeşitli tartışmalar yürüttü. Program boyunca hem katılımcıların kendi destek programlarına ilişkin deneyimlerini hem de güçlendirme programına ve kapsayıcı girişimcilik alanına ilişkin sorularını ve önerilerini birlikte tartışabilmek için çeşitli interaktif oturumlar gerçekleştirildi.

6 Haziran’da gerçekleşen ilk buluşmada; Gelecek Daha Net Gençlik Platformu ve EMBARK Projesinden Nuha Boğa kapsayıcılık ve kapsayıcı girişimcilik konularında genel bir çerçeve çizdikten sonra katılımcılar ile güç,eşitlik, erişim ve fırsat eşitliği gibi kavramlar tartışılırken bu kavramlara ilişkin sistemsel sorunlara değinildi. İlk oturumun ardından Impact Hub Ankara’dan Berivan Eliş sosyal girişimcilik ve mülteci girişimciliği konularına değinerek, UNHCR’ın Mülteci Girişimciliği İçin Küresel Yol Haritası Raporu’nun temel bulgularından, ihtiyaçlardan ve çözümlerden bahsetti, destek programlarını uygularken dikkate alınması gereken noktalara vurgu yaptı. Birinci günün son oturumunda ise Impact Hub Ankara’dan Murat Çitilgülü kapsayıcı iş modelleri geliştirmek başlığı altında destek kuruluşlarının iş modeli geliştirme aşamalarında daha kapsayıcı yöntemler benimsemeleri için dikkat edebilecekleri noktaları ve olası müdahale alanlarını tartıştı.

Programın 21 Haziran’da gerçekleştirilen ikinci buluşmasında; Impact Hub İstanbul’dan Semih Boyacı mülteci girişimcilere ulaşma ve iz sürme üzerine bilgi paylaştıktan sonra Re:Coded’dan Rawan Hudaifa ile bir soru-cevap oturumu yürüttü. Devamında Berivan Eliş’in moderasyonunda katılımcıların destek programları üzerine deneyimlerini dinlediğimiz ve kapsayıcı destek programlarının temel unsurlarını tartıştığımız bir soru-cevap oturumu yapıldı. Günün üçüncü oturumunda ise mülteci ve göçmen kooperatiflerini desteklemek üzerine Impact Hub Ankara ve Joon’dan Duygu Vatan hem destekleyen hem desteklenen perspektifiyle karşılaştırmalı bir bakış sundu. Duygu’nun ardından da Nuha Boğa ile sistematik zorluklar ve bariyerlerin katılımcılar ile birlikte tartışıldığı interaktif bir oturum gerçekleştirildi.

12 Temmuz’da Güçlendirme Programı için son kez bir araya geldiğimiz üçüncü buluşmada ise; Embark projesinden Nihan Çakır ortak topluluk oluşturmak ve göçmen ve mülteci topluluklarla ilişkiler kurmak  üzerine Embark Projesi deneyimlerini Embark Topluluğu’ndan Amira Kalifa, Beyan Hakkı ve Embark menti liderlerinden Banu Gözaydın ile birlikte tartıştığı bir oturum yürüttü. Devamında kapsayıcı sosyal girişimcilik alanlarında uluslararası iyi örnekleri paylaşmak amacıyla Ashoka Türkiye’den Gizem Kendik Önduygu Hello Europe projesinden, Berivan Eliş ise Better Incubation ve Mig.En.Cube projelerinden ve bu projelerin çıktıları olan araçlardan kısaca bahsettiler. Katılımcıların deneyimlerini anlamak ve birlikte düşünmek amacıyla İstasyon TEDÜ’den Aslı Aygüneş’in moderasyonunda destek programlarını tasarlamak üzerine interaktif bir tartışma oturumu gerçekleştirildi.  Programın son oturumunda ise Öğretmen Ağı’ndan Fulden Ergen çeşitliliği kapsamak ve topluluklarla etkili ve kapsayıcı iletişim stratejileri üzerine bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Güçlendirme Programı, Müşterek Projesi sona erdikten sonra da gelişerek devam edebilecek, daha kapsayıcı destek programları uygulamak isteyenleri bir araya getirecek ve tekrar uygulanabilir bir program olarak tasarlandı. Bu programın ardından kapsayıcılık konusunda tartışmaların devam etmesi ve sosyal girişimcilik ekosisteminin gündeminde kalması büyük önem taşıyor. Bu devamlılığın sağlanması amacıyla Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı çatısı altında bir Uygulama Topluluğu oluşturulması hedefleniyor. 

Bu topluluğun, katılımcıların birbirleriyle etkileşimde bulunabildiği, deneyimleri paylaştığı ve kapsayıcı girişimcilik konusunda birbirlerinden öğrendikleri bir platform olması ve düzenli toplantılar veya eğitim programları gibi çalışmalar ile bilgi paylaşımını desteklemesi ve işbirliğini teşvik etmesi amaçlanıyor. Ayrıca, politika önerileri geliştirmek ve sosyal girişimcilik destek kuruluşları arasında işbirliğini artırmak için bir araç olması hedefleniyor.

Güçlendirme Programı kayıtlarını Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı (TSGA) Youtube Kanalından izleyebilirsiniz.

Müşterek Projesine dair gelişmelerden haberdar olmak için TSGA (Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı) sosyal medya hesaplarını takip etmeye devam edin.

Bu proje, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından uygulanan, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Burada yer alan içeriklerden Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı sorumlu olup Avrupa Birliği, ICMPD ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu tutulamaz.