Kapsayıcı girişimcilik üzerine bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirecek bir uygulama topluluğu kuruyoruz ve sizi bu topluluğun bir parçası olmaya davet ediyoruz.

Ocak ayında başladığımız ve Kasım’da Kapsayıcılık Festivali ile kapanışını yaptığımız Enhancer-Müşterek Projesi’nin ana hedeflerinden biri kapsayıcılık konusunu sosyal girişimcilik destek kuruluşlarının gündemine getirmekti. Proje sonrasında da bu hedefi gerçekleştirebilmek için TSGA (Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı)  çatısı altında faaliyet gösterecek bir uygulama topluluğu kuruldu ve ilk toplantısını Ekim ayında yaptı.

Topluluk kanvası orijinal kaynak: https://community-canvas.org/

Bu topluluk, Türkiye’deki girişimcilik ekosistemini daha kapsayıcı hale getirmek için, fikirlerin, deneyimlerin ve iyi uygulamaların paylaşıldığı ve sosyal girişimcilik destek kuruluşları arasında işbirliği ve akran etkileşimi sağlayacak bir çalışma platformu olarak düşünülüyor.

Topluluğun işleyişi, gündemi ilk buluşmalarda üyeleri tarafından belirleniyor.

Girişimcilik ve kapsayıcılık alanında güncel tartışmaları takip etmek ve bu uygulama topluluğunun kuruluş aşamasından itibaren bir parçası olmak isterseniz sizi topluluk toplantılarına bekliyoruz.

Bu proje, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından uygulanan, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER programı kapsamında Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Burada yer alan içeriklerden Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı sorumlu olup Avrupa Birliği, ICMPD ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumlu tutulamaz.